8.4.19 Informace pro volby do evropského parlamentu