Informace týkající se odpadů podle zákona 541/2020, §60