Návrh závěrečného účtu obce na rok 2023 včetně všech příloh a zprávy o přezkoumání