Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností