Oznámení o počtu členů komise, jmenování zapisovatele