Oznámení o zahájení územního řízení – Parčík H. Lomná