Oznámení o záměru pronájmu nebyt. prostor v č.p. 46