Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise