Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy pozemních komunikacích