Veřejná vyhláška – opakované veřejné projednávání změny č. 2 územního plánu