VV – Oznámení o projednání změny č. 1 Územní plán Horní Lomná