Výzva k podání nabídky: veřejná zakázka: Výstavba a obnova prvků veřejného osvětlení v centru obce a na hřbitově v Horní Lomné