Výzva k podání nabídky Změna způsobu užívání kancelářských prostor na byty