Výzva obce H. Lomná k podání nabídky na veřejnou zakázku – traktor