Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 3.12.2020 dne