Zápis ze 7. zasedání zastupit. obce ze dne 20.8.19