Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8.12.2023