Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice MS kraje