Mladí ochránci přírody – oddíl Pramínek

MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY ODDÍL PRAMÍNEK, PŘI NÁRODNÍM REGISTRU PRAMENŮ A STUDÁNEK V PRAZE, KTERÝ SE VĚNUJE OCHRANĚ FAUNY A FLORY, VÝUKOVÝM PROGRAMŮM PRO ZŠ, MŠ, DD A ŠIROKOU VEŘEJNOST.

Oddíl MOP Pramínek byl založen v únoru 2016 u ČSOP v Praze, dále u MOP v Praze a při Národním registru pramenů a studánek v Praze.

Pramenitá voda je stále vzácnější pro lidské zdraví. Činnost oddílu Pramínek je zaměřena na péči, záchranu, zadržování vodních zdrojů v krajině, úpravu a údržbu, historickou paměť krajiny. Zaměřujeme se od roku 2016 na hledání a mapování pramenů a studánek v našem regionu Jablunkovska, od obce Vendryně, Bystřice, Nýdek, Hrádek, Milikov, Košařiska, Návsí, Jablunkov, Písek, Písečná, Bukovec, Hrčava, Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, které jsou oddílem zaregistrovány do Národního registru pramenů a studánek, na mapách. cz, Tourmapy, Google mapy.

Fotodokumentace všech 456 pramenů našeho regionu je umístěna v Národním registru pramenů a studánek v Praze.

Oddíl je zapojen do projektu „ZACHRAŇME STUDÁNKY“

Studánky potřebují každoroční péči a údržbu, ochranu. Námět pro kolektivy, rodiny s dětmi, jednotlivce, ke vztahu k přírodě. Oddíl se podílí na péči o přírodu od roku 2016 v našem regionu Jablunkovska, na akcích DEN ZEMĚ, MINUTA PRO ZEMI, ČISTÍME BESKYDY, PODĚKUJ HORÁM, UKLIĎME ČESKO-UKLIĎME SVĚT.

JDEME S DĚTMI VEN – LES JE HROU – poznávání, získávání a upevňování znalostí. Využiití přírodních prvků v krajině, přírodovědná ochrana, enviromentální osvěta, ekologická výchova, interaktivní stanoviště, biotopy, ekosystém , ochrana mokřadů, vodního ptactva.

Plno turistických zážitků při putování za prameny a studánkami našeho regionu Jablunkovska přeje oddíl MOP Pramínek – Horní Lomná.

Hana Drozdová, vedoucí oddílu

 

Oddíl se zaregistroval do projektu HLEDEJ PRAMEN VODY

Ekologický projekt pro žáky základních škol, pod záštitou hejtmana Ostravy.

Oddíl Pramínek se stal finalistou, čestným hostem soutěže, získal cenu VODOAMOS.

Mladí ochránci přírody Pramínek s žáky z Horní Lomné a s žáky ZŠ v Jablunkově se zapojili do soutěžního klání s 36 týmy ZŠ z Ostravy. Splněním 45 praktických, teoretických znalostí se hodnotila EKO literární tvorba, malování, zpěv, tanec, hrátky s vodou a mnoho jiného.

Téma soutěže bylo zaměřeno na hledání pramenů vod, pro neudržitelné nakládání s vodou, využití a ochrana vodních zdrojů i mokřadů v krajině.

Vyhodnocení a předávání cen se uskutečnilo 31.5.2024 na Slezskoostravském hradě.

Pochvala a poděkování všem dětem i dospělákům za účast v soutěži.
MOP Pramínek – Hana Drozdová vedoucí oddílu

 

STUDÁNKOVÁ MAPA – MOP PRAMÍNEK ZAREGISTROVAL PRO NRPS –  POČET 460 – V OBLASTI MORAVSKOSLEZSKÝCH A SLEZSKÝCH BESKYD.

nrps-od-pramene-ke-studance

 

 

Tyto zdroje se nachází na trase JIŽNÍ STEZKA

STUDÁNKA NA MUŘINKOVÉM VRCHU          PRAMEN PANNY MARIE LURDSKÉ

PRAMEN GLODNO WODA                                      STUDÁNKA NA PŘELAČI

PRAMEN MUŘINKOVÝ                                           STUDÁNKA  LAČNOV

PRAMEN LOMNÉ                                                      MOKŘAD POD KOSTELEM

STUDÁNKA LAČNOV

Přelačský salamandr /pro fotky a video klikněte sem

PRAMÍNEK – JAK ŠEL ČAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUTOVÁNÍ ZA VODOU

RYBNÍK – JE NÁŠ RYBNÍK VHODNÝ PRO PTÁKY

OKOLÍ RYBNÍKA, PRŮHLEDNOST VODY,  POROST

PUTOVÁNÍ ZA VODOU

MOKŘAD – VÝZNAM PODLE  RAMSARSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1971

EKOSYSTÉM, BIOTOPY V PŘÍRODĚ, OCHRANA – VÝLOV PULCŮ, POZOROVÁNÍ , VELIKOST, BARVA, PŘENESENÍ NA NOVÉ STANOVIŠTĚ –  VE VODĚ TO ŽIJE.

VODO EINSTAIN –

CO MŮŽEME O VODĚ ZJISTIT – JAKÉ STOPY V NÍ NALEZNEME

NACHYSTÁNÍ ČISTÝCH SKLENIČEK, ODBĚR VODY A BEZPEČNOST V PŘÍRODĚ,
ABY SE NÁM SKLENIČKY NEROZBILY. KAŽDÝ MĚL 3 RŮZNÉ POKUSY S VODOU A LAKMUSOVÝMI PAPÍRKY.
HOŠI PEČLIVĚ SE ZHOSTILI ÚKOLU, NETRPĚLIVĚ ČEKALI, JAK JEJICH MĚŘENÍ DOPADNE.
NADŠENÍ BYLO VELKÉ, MAJÍ POCHVALU ZA AKTIVITU V PŘÍRODĚ.