Obecně závazná vyhláška obce Horní Lomná o místním poplatku za užívání veřejného prostranství