Výroční zpráva o činnosti poskytování informací za rok 2019