Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256_2013 Sb.