Zápís z 11. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 10.3.2020