Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce konaného 24.6.2020