Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce konaného 29.10.2020