Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 10.12.2021