Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce konaného 31.8.2020