Obecní úřad Horní Lomná oznamuje:

Firma Nehlsen Třinec, s.r.o. dodala Obci Horní Lomná v roce 2020 celkem 62t kvalitního kompostu pro zlepšení půdy veřejné zeleně a květinovou výsadbu. Oceňujeme velmi dobrou vzájemnou spolupráci s firmou, která v obci zajišťuje svoz odpadů již řadu let. Přístup firmy je vždy vstřícný, věříme, že naše spolupráce bude trvat i nadále.