Dětské hřiště

V době od 4.7.2016 do 12.8.2016 proběhla realizace investiční akce „Dětské hřiště“ 

u fotbalového hřiště v Horní Lomné. Akci provedla firma AREXSTAV s.r.o. Jablunkov s nákladem 652 711 Kč, z čehož 300 000 Kč činily dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuté obci na základě smlouvy č. 02317/2016/RRC. Investorem je Obec Horní Lomná. Na místě původně travnaté nevyužité plochy v blízkosti fotbalového hřiště vyrostla zóna pro děti, které zde mohou trávit svůj volný čas zábavnou a sportovní aktivitou.

Vyrostla zde velká sestava Královský hrad, kde najdou děti lezecké stěny, hrady, nerezové skluzavky, lanovku, prolézačky aj., dále pak Houpavý mostek a sestavu Vyhlídka. Dále jsou zde pro ty nejmenší návštěvníky tři pružinoví koníci. Vše doplněno dopadovými plochami. Zhotovitel nezapomněl ani na dospělý dozor dětí a dětské hřiště doplnil čtyřmi lavicemi s opěradly a dvěma stoly, nechybí ani dva odpadkové koše. Děti tady mohou strávit příjemné chvíle spolu se svými rodiči. Věříme, že tato atrakce bude hojně využívána ke spokojenosti návštěvníků i místních dětí.