Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení v lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná

Na základě smlouvy č. 02211/2020/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020, uvádíme informace o realizaci projektu „Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení v lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná“.

Celkové investiční výdaje činily 327 935 Kč, z této částky poskytne Moravskoslezský kraj dotaci obci ve výši 183 610 Kč, t.j. 55,99 % vlastní náklady obce činí 144 325 Kč, t.j. 44,01 %.

Rozšířením prvků veřejného osvětlení došlo ke zlepšení kvality života v obci a zajištění větší bezpečnosti. Jsou tak osvětlena i místa, která předtím  nebyla.

Došlo k realizaci 3 ks nových – solárních svítidel v lokalitě u obecního úřadu. V lokalitě Stoligy a Lačnov došlo k výměně nefunkčních svítidel a rozšíření na původních dřevěných sloupech – celkem  6 ks LED svítidel.

 

Webové stránky projektu