Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení v lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná

Na základě smlouvy č. 02211/2020/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje: Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020, uvádíme informace o realizaci projektu „Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení v lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná“.

Poskytovatel tj. Moravskoslezský kraj poskytne příjemci Obci Horní Lomná investiční dotaci v maximální výši 55,99% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 236.000,-Kč.

Webové stránky projektu