O obci

OBEC HORNÍ LOMNÁ

Obec Horní Lomná leží v severovýchodní části okresu Frýdek-Místek v pohoří Moravskoslezských Beskyd zhruba 13 km od města Jablunkova v kopcovitém terénu pod Slavíčem, Malým a Velkým Polomem a Menším vrchem. Zeměpisné souřadnice obce jsou: 49°31′40″ sev. šířky a 18°38′14″ vých. délky. Je to malebná obec, která spolu s Dolní Lomnou tvoří jedno z nejdelších (13 km) a nejhezčích údolí v Beskydech. Obec leží na toku říčky Lomné, od níž převzala své jméno. Je vyhledávanou rekreační oblastí.

Zastavěná část obce se rozkládá od severu k jihu k.ú. Horní Lomné. Celková rozloha území je 2 465 ha, z toho 2 120 ha tvoří lesy (86%), 261,6 ha zaujímá zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů (10,6%) a 83,4 ha tvoří zastavěné území (jen 3,4%). Celé katastrální území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Nejvýznamnější přírodní lokalitou je národní přírodní rezervace Mionší, o kterou se obec dělí se sousední obcí Dolní Lomnou. Na katastru obce se nachází i několik maloplošných chráněných území s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Na území obce žije nyní 380 obyvatel.

Je ideálním výchozím bodem pro výstupy na hřebeny Beskyd. V blízkém okolí leží Velký Polom, Slavíč, Visaláje. Lze odtud dojít na Lysou horu, vrch Javorový, po česko-slovenské hranici na hraniční přechod Konečná a pokračovat až do Bílých Karpat.

K dispozici je i spousta hřebenových tras pro běžkaře. V obci se dochovala četná lidová stavení, především v oblasti Horní Přeláče.