Dvě vrtané studny

Dvě vrtané studny včetně propojovacího potrubí

V době od 11.5.2016 do 15.9.2016 proběhla v obci Horní Lomná na pozemku parc.č. 2369/5 v lokalitě u vodojemu Opolony realizace investiční akce „Dvě vrtané studny včetně propojovacího potrubí“ s nákladem 655 000 Kč v daňovém základu. Akci provedl zhotovitel Miroslav Tvrdý, Milíkov 175. Investorem je Obec Horní Lomná. Z celkové částky nákladu se dotacemi podílí Moravskoslezský kraj ve výši 487 500 Kč dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 00584/2016/ŽPZ. Tyto dvě vrtané studny budou sloužit jako další rezervní zdroj pitné vody pro případ sucha. 

Dvě vrtané studny mají dno až v 28 m od povrchu terénu. Studny jsou utěsněny bentonitem proti vnikání povrchových vod a jsou osázeny ponornými elektrickými čerpadly. Propojovací potrubí je vedeno do stávajícího vodojemu Opolony, a to od první studny v délce 14 m, od druhé studny v délce 17 m. Vodovodní potrubí je provedeno z HDPE trubky z lineárního polyetylénu PE 100. Rozsah povoleného odběru je 360 m3 za měsíc, tzn. že maximální roční odběr je 4320 m3. 

Kolaudační souhlas vydal MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství pod čj. MEJA 15979/2016 dne 15.9.2016.

Tyto nově realizované vrtané studny budou sloužit jako rezerva pro období sucha a nedostatku kapacity povrchového zdroje vody stejně jako dvě vrtané studny realizované v roce 2013.