Rozpracované projekty

Sportovní areál

Poslední dobou se stále více setkáváme s občany, kteří se nás dotazují „Co se to vlastně staví za budovu ve sportovním areálu pod fotbalovým hřištěm?“ Otázky jsou samozřejmě oprávněné, proto Vás nyní uvedeme do obrazu celého projektu. Investice financovaná z rozpočtu obce po dokončení přesáhne částku 11 miliónů korun vč. DPH. Investiční záměr by měl být ukončen v létě 2019.

V přízemí rozestavěné budovy se nachází zázemí pro sportovce, které je rozděleno do dvou samostatných šaten se sprchami a WC. Pro hosty areálu budou k dispozici samostatné toalety pro muže, ženy a invalidy. Dále jsou zde navrženy 2 technické místnosti, které mají sloužit jako kotelna a sklad techniky pro údržbu areálu. Ve druhém patře byly plánovány 2 byty a to pro správce a údržbáře. Menší byt je dvoupokojový o velikosti cca 55m2 s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. Větší byt je třípokojový o velikosti cca 100m2 s kuchyňským koutem a soc. zařízením. V územním plánu je pozemek, na němž je rozestavěná stavba, určen ke sportovním a kulturním účelům. Dle platné legislativy Zákona o územním plánování a Stavebního zákona může dojít k situaci, že tato stavba bude muset být dokončena a následně i využívána pouze ke sportovním a kulturním účelům.

Obec bude nyní zvažovat možnosti, jak nejefektivněji vynaložit s prostorem ve druhém patře, aby v budoucnosti stavba profitovala a nezatěžovala obec finančně. Jednou z variant jak vzniklou situaci řešit, je podání žádosti o změnu Územního plánu, čímž by byl pozemek pod stavbou převeden k účelům pro bydlení. Tento proces by trval cca 1 rok. Pak bychom mohli druhé patro pronajímat jako 2 samostatné byty. Problém se jeví v tom, že po předběžných přepočtech nám jenom dva byty + mimořádné pronájmy prostor v přízemí při pořádání sport. a kult. akcí neunesou kompletní finanční zátěž pro samotný chod celé budovy. Další variantou je dlouhodobý pronájem objektu provozovateli, který by pořádal různá soustředění sportovců vč. ubytování. Takto by byla budova využita maximálně. Obec by si samozřejmě vyžadovala přístup do jedné z šaten, abychom splnili účel stavby a to vybudovat našim fotbalistům zázemí.

Pokud by se podařilo nalézt vzájemnou dohodu mezi takovýmto provozovatelem a obcí, jevila by se tato varianta jako nejschůdnější.

 

Obnova výletiště

Dalším projektem, který jsme přebrali jako rozpracovaný, je “Obnova výletiště“. Jedná se o altán s kompletně dřevěnou konstrukcí. Altán zakrývá celou nově rozšířenou taneční plochu, k níž vede vybudovaný chodník. Altán bude využíván hlavně ke kulturním akcím, popřípadě rodinným oslavám.

Na tento projekt obec získala ještě před jeho realizací dotaci ve výši 400 tis. Kč a téměř 1 mil. Uvolnila obec ze svého rozpočtu. Altán byl dokončen v listopadu letošního roku a nyní se budeme těšit na jeho hojné využití.

 

 

Cyklodoprava v Horní Lomné

V roce 2017 žádala obec o dotaci ze SFDI na cyklostezku v Horní Lomné, čímž by prodloužila trasu o 2 km od začátku katastrálního území, což je cca 400m níže od soutoku řek Tatínky a Lomné. Začátek cyklostezky byl navržen po pravém břehu řeky Lomná, kde v oblasti Tatínky přechází pomoci nově vybudovaného mostu na druhou stranu vodního toku a pokračuje mezi hlavní silnicí a řekou Lomná. Poblíž restaurace „U Zajonca“ kopíruje cyklostezka silnici a vzhledem k blízkosti řeky Lomné je v tomto místě navržena opěrná zeď. Dále trasa pokračuje v prostoru mezi chatovou oblastí a hlavní silnici až do svého napojení v lesíku nad autobusovou zastávkou „Havraň“.

Jelikož se v projektu vyskytly 2 chyby, nebyla dotace v loňském roce schválena. Projektant požadované změny během letošního roku odstranil a nyní jsme ke 20.11.2018 podali žádost o dotaci znova.

Věříme v úspěch už jenom proto, abychom jezdili autem po hlavní silnici bezpečněji.Všichni přece víme, jak je naše silnice zejména v letním období hojně využívána cyklisty. Dolní Lomná bude v příštím roce realizovat poslední etapu cyklostezky směrem k našemu katastrálnímu území, ta bude končit na jeho hranici. Odsud bude nutné začít s realizací naší cyklostezky formou přemostění řeky Lomné pod zastávkou Doubrava, aby měli cyklisti možnost navštívit i naše údolí. Předběžná cena projektu je vyčíslena na 17,5 mil Kč s tím, že nejvyšší možná získaná dotace z celkové částky je 85%. Zda se dotaci podaří získat nebo ne, budeme vědět nejdříve koncem února 2019.