Dar kompostu obci firmou Nehlsen

Inzerát_pokládka asfaltových ploch_verze 2020_finální varianta
Obecní úřad Horní Lomná oznamuje: Firma Nehlsen Třinec,s.r.o. dodala Obci Horní Lomná vroce 2020 celkem 62t kvalitního kompostu pro zlepšení půdy veřejné zeleně a květinovou výsadbu. Oceňujeme velmi dobrou vzájemnou spolupráci sfirmou, která vobci zajišťuje svoz odpadů již řadu let. Přístup firmy je vždy vstřícný, věříme, že naše spolupráce bude trvat i nadále.