Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obnova výletiště Horní Lomná – II. etapa

Obec Horní Lomná požádala Moravskoslezský kraj o dotaci na projekt „Obnova výletiště Horní Lomná  II.“  v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 v lednu 2018. Obec chtěla navázat na první etapu z roku 2017, provést další část terénních úprav a výměnu starého nevzhledného altánu za nový. Lokalita je stejná – výletiště u fotbalového hřiště v Horní Lomné. S realizací bylo počítáno na 5-11/2018. Předpokládané náklady na akci byly počítány ve výši 1 050 000 Kč, z čehož dotace MSK činí 400 000,- Kč. Po prvotním odmítnutí dotace byla přece jen dotace přiznána a smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 6.6.2018. Po provedeném výběrovém řízení byla akce zahájena.

 

Závěrečná zpráva

k projektu Obnova výletiště Horní Lomná II.

Obec Horní  Lomná podala 9.1.2018 žádost o dotace z rozpočtu MSK k programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2018“ na projekt „Obnova výletiště Horní Lomná II“. Chtěla pokračovat v postupném obnovování lokality fotbalového hřiště a výletiště Horní Lomná, kde se nacházel starý již nevyhovující altán pro pořádání sportovních, kulturních a společenských setkání. Předmětem byla rovněž další část terénních úprav v rozsahu cca 120 m2 chodníků ze zámkové dlažby. Po prvotním odmítnutí poskytnutí dotace se přece jen podařilo dotace získat a smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 6.6.2018. Z výběrového řízení vzešel zhotovitel STAVOFIX PLUS s.r.o. Bocanovice dne 6.8.2018. Byla podepsána smlouva o dílo  dne 17.8.2018. Dílo bylo realizováno od srpna 2018 a předáno bylo objednateli 22.11.2018. Celkový náklad  stavebních prací činil dle uzavřené smlouvy o dílo 1 395 130 Kč a byl fakturován fakturou č. 7818 dne 22.11.2018. K úhradě faktury došlo 28.11.2018 z běžného účtu obce č. 26220781/0100.

Dílo proběhlo bez potíží, bez nutnosti více či méněprací. Architekturou vhodně doplňuje již dříve realizované akce: Obnova výletiště Horní Lomná a Dětské hřiště a tvoří tak celek, který bude sloužit široké veřejnosti k setkávání. Poskytnutá dotace z rozpočtu MSK ve výši 400 000 Kč tedy činí 28,6 % celkových uznatelných nákladů. Vlastní zdroje pokryly zbývající část nákladu, tj. 995 130 Kč-  71,4 %.

Dotace byla plně vyčerpána.

O realizaci díla byla veřejnost informována na webových stránkách obce: