Horní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV

 

 

 

 

Obec Horní Lomná zažádala o dotaci STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na realizaci akce “Horní Lomná – čištění odpadních vod – DČOV”.

Jedná se o poskytnutí podpory formou investiční dotace v celkové výši 2 500 000 Kč.

Tento požadavek na podporu představuje 60,9 % z celkových uznatelných nákladů akce ve výši

4 103 349 Kč.

Předmětem podpory je likvidace odpadních vod v obci Horní Lomná soustavou domovních čistíren odpadních vod. Celkem bude realizováno 25 ks DČOV do kapacity 50EO.

Realizaci projektu dojde k omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů.

Termín zahájení: 1.7.2019

Termín dokončení: 31.12.2021.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz 

www.mzp.cz