Naše spolupráce v rámci kultury a sportu sahá až za hranice našeho kraje

 

Na základě smlouvy č. TS9/063 o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020,

informujeme o realizaci projektu s názvem „Naše spolupráce v rámci kultury a sportu sahá až za hranice našeho kraje“.

Podstatou projektu je spolupráce obce Horní Lomná s obci Hażlach a knihovnou obce Hażlach. Tato spolupráce je zaměřená na společné řešení problémů a využití potenciálu obou obcí. Cílem realizace projektu je integrace společností obou obcí a jejich propagace jako turisticky atraktivních oblastí, prostřednictvím pořádání kulturních a sportovních akcí na podporu tradice, hudby, sportu a kuchyně Těšínského Slezska. Investiční opatření jsou nezbytná pro provádění společných akcí.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.3.2021, datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.4.2022.

Celkové způsobilé výdaje Obce Horní Lomná: 20536,69 EUR – 535 700 Kč, z toho spolufinancování z ERDF 17 456,18 EUR – 455 344 Kč, vlastní zdroje: 3080,51 EUR – 80 355 Kč.

Celkové způsobilé výdaje Obce Hazlach: 11 640 EUR – 303 629 Kč, z toho spolufinancování z ERDF 9 894 EUR – 258 085 Kč, Státní rozpočet: 582 EUR – 15 181Kč, vlastní zdroje:  1 164 EUR – 30 363 Kč.

Celkový způsobilé výdaje knihovny v Hazlachu: 7 390 EUR – 192 768 Kč, z toho spolufinancování z ERDF 6 281,5 EUR – 163 853 Kč, Státní rozpočet: 369,5 EUR – 9 638 Kč, vlastní zdroje: 739 EUR – 19277 Kč.

V rámci projektu bychom chtěli vybavit novou budovu se zázemím pro sport. Jedná se m.j. o zakoupení šatních boxů pro sportovce, kuchyňské linky, pračka, lednice, rozkládací party stany, venkovní pivní sety, venkovní osvětlení a další.