Výstavba a obnova prvků veřejného osvětlení v centru obce a na hřbitově v Horní Lomné

 

Poskytovatel Moravskoslezský kraj poskytne obci investiční dotaci v maximální výši 60% skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu Výstavba a obnova prvků veřejného osvětlení v centru obce a na hřbitově v Horní Lomné., maximálně však ve výši 396.000 Kč. Jedná se o instalaci 12 sloupů veřejného osvětlení a 18 nových svítidel. Osvětlen bude hřbitov – 2 světla, dále zatáčka pod hřbitovem a směrem k novému parčíku a také trasa k bývalému obecnímu úřadu.