Obnova výletiště Horní Lomná

Obnova výletiště Horní Lomná

V roce 2017 se podařilo obci realizovat další investiční akci, která doplňuje a rozšiřuje sportovně-rekreační areál u fotbalového hřiště  v Horní Lomné. K již v loňském roce realizovanému Dětskému hřišti přibyl nový dřevěný altán s krbem, pizzovou pecí a dalším pro různou úpravu jídel s lavicemi a stoly, které budou sloužit veřejnosti pro společenská i rodinná  setkávání. Jsou zde instalovány nové dřevěné zastřešené lavice se stoly a další mobiliář jako stojany na kola, odpadkové koše, květináče, vše ve dřevě.   Pro lepší dostupnost byly provedeny i terénní úpravy, vznikly nové chodníky ze zámkové dlažby a celý areál fotbalového hřiště, výletiště a dětského hřiště  byl oplocen dřevěným plotem. Akce „Obnova výletiště Horní Lomná“ byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 000 Kč.

Věříme, že místní i rekreanti přivítají rozšířenou nabídku k využití volného času a areál bude sloužit ke spokojenosti veřejnosti.