Oslavy 90. výročí SDH Horní Lomná

 

hasiči

Sbor byl založen v roce 1929:
– český sbor (cca 25 členů) – velitelem Karel Kičmer
– polský sbor (cca 28 členů) – velitelem Jan Korzenny.
V roce 2019 má sbor 52 členů, starostou sboru je Tomáš Rucki, velitelem jednotky Jaromír Gruszka.
Začátek oslavy se uskutečnil v 10.00 hod. u hasičské zbrojnice. Hosté mohli zhlédnout připravenou výstavu
fotografií z historie SDH Horní Lomná a veškeré vybavení sboru. Za zvuku hymny v podání dechového orchestru Jablunkovanka proběhlo nastoupení jednotky SDH v čele se starostou sboru Tomášem Ruckim, který následně předal slovo starostovi obce Kamilu Kawulokovi. Starosta přivítal m.j. sbory z Mostů u Jablunkova, Dolní Lomné, Jablunkova, Písečné, Bukovce, Bystřice nad Olší, Vendryně, Hrádku a Písku. Pozvání přijali také starosta Okresního sdružení hasičů F-M pan Dalibor Velčovský ředitel HZS územního odboru F-M pan plk. Ing. Vojtěch Nezval. Dále starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě oslav, rekonstrukci prostorů garáží a také poděkoval za soudržnost celého sboru dobrovolných hasičů v Horní Lomné, za jejich dosavadní práci a obětavost.
Hlavním momentem zahájení těchto oslav pak bylo předání nového praporu SDH Horní Lomná, který doposud sboru chyběl. Starosta jej předal veliteli Tomášovi Ruckému. Prapor skvostně navrhla a vyrobila paní Wasilka Pištovčák a jistě bude dobře sloužit jako chlouba celého sboru. Prapor byl pořízen z dotace MS kraje. Následně se všechny sbory v čele s dechovým orchestrem Jablunkovanka odebrali v průvodu do kostela na mši svatou, kde pan farář E. Cokot nový prapor vysvětil. Po mši svaté se hosté odebrali na slavnostní oběd do Hotelu Salajka. Milým překvapením byla po obědě historická ukázka hašení ohně, kterou spustila ruční siréna zapůjčená sborem z Bukovce. O samotnou ukázku se postarali mladí hasiči z družebního sboru Mosty u Jablunkova. Kontrolovaný požár malé chaloupky byl uhašen historickou koněspřežkou z roku 1929, taženou krásným dvouspřežím. Tento den se nesl ve znamení poděkování všem členům našeho i okolních sborů, za jejich obětavost a pomoc bližnímu. Byl také výrazem poděkování občanům, kteří byli vždy nápomocní, dále sponzorům i všem bývalým starostům obce, kteří pomáhali SDH, protože v těžkých chvílích se jim pomoc vracela. SDH Horní Lomná přejeme mnoho úspěchů, efektivity a soudržnosti.