Oprava opěrné zdi mostní konstrukce

Na základě veřejnoprávní smlouvy č. 00428/2021 KH, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uvádíme informace o realizaci projektu: Oprava opěrné zdi mostní konstrukce.

Moravskoslezský kraj poskytne obci Horní Lomná investiční dotaci v celkové výši 500 000 Kč na opravu opěrné zdi Přelačského mostu.

Důvodem k podání žádosti o individuální dotaci byla povodňová situace z 19.8.2020, která  způsobila narušení opěrné zdi u Přelačského mostu.