Cyklodoprava v obci Horní Lomná

Na základě smlouvy č. 1406/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 uvádíme informace o realizaci projektu Cyklodoprava v obci Horní Lomná – ISPROFOND 5728510130.

V roce 2021 poskytne poskytovatel obci Horní Lomná finanční prostředky celkem v maximální výši 11 869 375 Kč, která odpovídá 79,31 % celkových uznatelných nákladů Akce,

které činí 14 963 994,93 Kč. Obec na tuto Akci vynaloží prostředky nejméně v částce 3 094 619,93 Kč.

Dle harmonogramu prací potrvá celá akce od dubna 2021 do 30.9.2021.

Zhotovitel akce: M-SILNICE a.s.