Hasiči

SDH Horní Lomná

Poděkování patří místnímu Sdružení dobrovolných hasičů za obětavou práci a pomoc v krizových situacích, za rychlé jednání a vstřícnost při řešení mimořádných událostí a v neposlední řadě za reprezentaci naší obce v okrskových kolech soutěží v požárním sportu. Gendrově vyrovnané týmy mužů a žen se účastnily soutěží např. na Písečné, v Mistřovicích u Českého Těšína, Dolní Lomné, Písku, Bukovci, Mostech u Jablunkova a samozřejmě v Horní Lomné. Pohár získaly ženy za 2.místo při účasti na soutěži v Bukovci a muži stanuli na schůdcích vítězů doma v Horní Lomné.

Děkujeme členům SDH za vše, co pro naši obec dělají, doufáme, že v požárním sportu budou dobývat další schůdky vítězů a že se SDH Horní Lomná bude i nadále rozvíjet tak, jako tomu bylo doposud.

Dne 5.7.2019 proběhla soutěž v požárním sportu, pořádaná místním SDH Horní Lomná, pod taktovkou pana Tomáše Ruckého a Jaromíra Gruszky, starosty SDH a velitele SDH. Na každoroční soutěž, která naši obec vždy skvěle reprezentuje, dorazilo celkem 13 mužstev, mj. z Dolní Lomné, Mostů u Jablunkova, Nýdku, Vyšních Lhot, Písku, Bukovce, Písečné. Mužstvo Horní Lomné se závodů zúčastnilo, bohužel však jim medailové pozice tzv. „vyfoukli“ hasiči z Dolní Lomné – 1. místo, z Vyšních Lhot – 2. místo a z Nýdku – 3. místo. Naši kluci se umístili na místě tzv. bramborové medaile a i za to jim patří DÍK.
Ženská uskupení uspěla s následujícími výsledky:
1. místo Nýdek
2. místo Mosty u Jablunkova
3. místo Jablunkov.