Hasiči

5.7.2022 Hasičská soutěž v Horní Lomné

Na Cyrila a Metoděje se konala za nepřetržitého deště hasičská soutěž v požárním sportu. Již druhým rokem Lomňanští hasiči pořádali soutěž ve všech šesti kategoriích.
V kategorii MINI žáci předvedli nejlepší výsledek „špunti“ z
Návsí. Ve třech následujících kategoriích (mladší, starší žáci a dorost) nám hasiči z Nýdku předvedli jak se má s mládeží pracovat, jelikož právě oni brali všechny 1. místa.
Mezi ženami triumfovali hasičky z Písečné a kategorii mužů
zpestřil obdivuhodný výkon domácích hasičů z Horní Lomné, kteří se umístili na krásném druhém místě. Lepší byli pouze chlapi z Dolní Lomné.

Ani déšť neodradil příznivce tohoto sportu, jelikož v součtu všech kategorií se na start postavilo 45 týmů. Kvalitní jídlo, dobré pití a pohodová hudba skvěle doprovázely akci až do brzkých ranních hodin. Děkujeme hasičům za jejich čas a obětavost, kterou pro obec často i nezištně odvádí.

9.11.2019 výročí 90 let od založení SDH

Horní Lomná

hasiči

Sbor byl založen v roce 1929:
– český sbor (cca 25 členů) – velitelem Karel Kičmer
– polský sbor (cca 28 členů) – velitelem Jan Korzenny.
V roce 2019 má sbor 52 členů, starostou sboru je Tomáš Rucki, velitelem jednotky Jaromír Gruszka.
Začátek oslavy se uskutečnil v 10.00 hod. u hasičské zbrojnice. Hosté mohli zhlédnout připravenou výstavu fotografií z historie SDH Horní Lomná a veškeré vybavení sboru. Za zvuku hymny v podání dechového orchestru Jablunkovanka proběhlo nastoupení jednotky SDH v čele se starostou sboru Tomášem Ruckim, který následně předal slovo starostovi obce Kamilu Kawulokovi. Starosta přivítal m.j. sbory z Mostů u Jablunkova, Dolní Lomné, Jablunkova, Písečné, Bukovce, Bystřice nad Olší, Vendryně, Hrádku a Písku. Pozvání přijali také starosta Okresního sdružení hasičů F-M pan Dalibor Velčovský, ředitel HZS územního odboru F-M pan plk. Ing. Vojtěch Nezval. Dále starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě oslav, rekonstrukci prostorů garáží a také poděkoval za soudržnost celého sboru dobrovolných hasičů v Horní Lomné, za jejich dosavadní práci a obětavost. Hlavním momentem zahájení těchto oslav pak bylo předání nového praporu SDH Horní Lomná, který doposud sboru chyběl. Starosta jej předal veliteli Tomášovi Ruckému. Prapor skvostně navrhla a vyrobila paní Wasilka Pištovčák a jistě bude dobře sloužit jako chlouba celého sboru. Prapor byl pořízen z dotace MS kraje. Následně se všechny sbory v čele
s dechovým orchestrem Jablunkovanka odebrali v průvodu do kostela na mši svatou, kde pan farář E. Cokot nový prapor vysvětil. Po mši svaté se hosté odebrali na slavnostní oběd do Hotelu Salajka. Milým překvapením byla po obědě historická ukázka hašení ohně, kterou spustila ruční siréna zapůjčená sborem z Bukovce. O samotnou ukázku se postarali mladí hasiči z družebního sboru Mosty u Jablunkova. Kontrolovaný požár malé chaloupky byl uhašen
historickou koněspřežkou z roku 1929, taženou krásným dvouspřežím. Tento den se nesl ve znamení poděkování všem členům našeho i okolních sborů, za jejich obětavost a pomoc bližnímu. Byl také výrazem poděkování občanům, kteří byli vždy nápomocní, dále sponzorům i všem bývalým starostům obce, kteří pomáhali SDH, protože v těžkých chvílích se jim pomoc vracela. SDH Horní Lomná přejeme mnoho úspěchů, efektivity a soudržnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Horní Lomná

Poděkování patří místnímu Sdružení dobrovolných hasičů za obětavou práci a pomoc v krizových situacích, za rychlé jednání a vstřícnost při řešení mimořádných událostí a v neposlední řadě za reprezentaci naší obce v okrskových kolech soutěží v požárním sportu. Gendrově vyrovnané týmy mužů a žen se účastnily soutěží např. na Písečné, v Mistřovicích u Českého Těšína, Dolní Lomné, Písku, Bukovci, Mostech u Jablunkova a samozřejmě v Horní Lomné. Pohár získaly ženy za 2.místo při účasti na soutěži v Bukovci a muži stanuli na schůdcích vítězů doma v Horní Lomné.

Děkujeme členům SDH za vše, co pro naši obec dělají, doufáme, že v požárním sportu budou dobývat další schůdky vítězů a že se SDH Horní Lomná bude i nadále rozvíjet tak, jako tomu bylo doposud.

Dne 5.7.2019 proběhla soutěž v požárním sportu, pořádaná místním SDH Horní Lomná, pod taktovkou pana Tomáše Ruckého a Jaromíra Gruszky, starosty SDH a velitele SDH. Na každoroční soutěž, která naši obec vždy skvěle reprezentuje, dorazilo celkem 13 mužstev, mj. z Dolní Lomné, Mostů u Jablunkova, Nýdku, Vyšních Lhot, Písku, Bukovce, Písečné. Mužstvo Horní Lomné se závodů zúčastnilo, bohužel však jim medailové pozice tzv. „vyfoukli“ hasiči z Dolní Lomné – 1. místo, z Vyšních Lhot – 2. místo a z Nýdku – 3. místo. Naši kluci se umístili na místě tzv. bramborové medaile a i za to jim patří DÍK.
Ženská uskupení uspěla s následujícími výsledky:
1. místo Nýdek
2. místo Mosty u Jablunkova
3. místo Jablunkov.