Výzva č. 1/2019 CÍL 1 – Podpora výměny kotlů v obci Horní Lomná, CÍL 2 – Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné

Na základě Výzvy č. 1/2019  o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu bylo v obci provedeno 13 výměn nevyhovujících kotlů.

Celková podpora STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  činila 2 500 000 Kč + 130 000 Kč na služby kotlíkového specialisty.

Prostředky ve výši 2 500 000 Kč obec využila pro realizaci projektu cíle 2  s názvem: Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné.

Bylo vytvořené místo, které poslouží jako místo odpočinku nejen občanům horní lomné, ale i turistům přijíždějícím z širokého okolí. Jedná se o významný biotop, který je domovem pro specifické druhy rostrlin a živočichů, a tím přispívá k zvyšování biodiverzity celé lokality. Jelikož bylo cílem vytvořit prostor, který bude dlouhodobě funkční, odolný proti erozi, bude zadržovat vodu, bylo potřeba umístit větší množství stromů a keřů, jsou zde zastoupeny různé druhy stromů, keřů i trvalek. tento projekt má příznivý vliv na životní prostředí, v současné době již voda není považována jen za surovinu, ale je chápána jako základní součást životního prostředí. je na ni pohlíženo v širších souvislostech s komplexními nároky a snahou tohoto projektu je tuto strategickou surovinu zachovat v co největší možné míře a nejlepší kvalitě pro příští generace.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Odkaz na webové stránky:

www.sfzp.cz 

www.mzp.cz.