Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

 

 

 

Na základě smlouvy č. 00316/2021/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvádíme informaci o realizaci projektu: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj poskytne obci Horní Lomná dotaci v maximální výši 85% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu Cyklodoprava Horní lomná, maximálně však ve výši 1.500.000 Kč.