11.5.2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Horní Lomná