7.11 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – opatření obecné povahy