9.3.2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových_Seznam neznámých vlastníků nemovitostí