16.9. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů