22.3.19 Stanovení počtů členů okrskové volební komise